सम्पर्क गर्नुहोस

तपाइको सुझावको हामीलाई खाचो छ |

नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाण्डौं

डिल्लीबजार, काठमाण्डौं

छविलाल नेपाली

छविलाल नेपाली

( प्रमुख मालपोत अधिकृत )

बोगराज शर्मा कट्टेल

बोगराज शर्मा कट्टेल

( मालपोत अधिकृत (सूचना अधिकारी) )

प्रकाशन

मिति शिर्षक
2081-02-21
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा घरजग्गा खरिद वा विक्री व्यवसायीहरू (सूचक संस्थाहरु) लाई जारी गरिएको निर्देशन, २०८१
2081-01-16
२०८० माघ- चैत्र मसान्तसम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण
2080-07-21
नेपालमा भूमिसुधार
2080-01-07
लिखत रजिष्ट्रेशन शतवार्षिकी स्मृतिग्रन्थ
2079-08-21
PAM प्रणाली संचालनको लागि भू- सेवा केन्द्र संचालन अनुमतिको लागि निवेदन माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
मिति शिर्षक
2081-02-21 सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा घरजग्गा खरिद वा विक्री व्यवसायीहरू (सूचक संस्थाहरु) लाई जारी गरिएको निर्देशन, २०८१
2081-01-16 २०८० माघ- चैत्र मसान्तसम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण
2080-07-21 नेपालमा भूमिसुधार
2080-01-07 लिखत रजिष्ट्रेशन शतवार्षिकी स्मृतिग्रन्थ
2079-08-21 PAM प्रणाली संचालनको लागि भू- सेवा केन्द्र संचालन अनुमतिको लागि निवेदन माग गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
LIN को पुरा फर्म Land Owner Identification Number हो नेपालीमा जग्गाधनी संकेत नम्बर भनिन्छ । प्रणालीमा भएका सवै जग्गाधनी को LIN हुदैन । एकचोटी LRIMS कारोवार गरेमा वा विद्धुतिय अभिलेख संसोधनबाट कुनै पनि कुरा संसोधन भएमा उक्त जग्गाधनीको LIN आउछ ।LIN बन्ने आधारमा ब्यक्ती हो की संस्था हो भनी छनौट गरीन्छ जस्तै ब्यक्ती भए P बाट शुरु हुन्छ भने संस्था भए O बाट शुरु हुन्छ । ब्यक्ती पुरुष भए P पछि M जोडिन्छ PM त्यस्तै महिलामा PF / तेस्रो लिंगमा PT हुन्छ र बाकी नम्बरहरु क्रमैसंग सिस्टममा भएकोमा वढ्दै जान्छ । यो ११ अंक को हुन्छ । संस्थाको लागी पनि O बाट शुरु भइ संस्थाको प्रकार अनुसार LIN Generate हुन्छ जस्तै (OG – Government, OS – Social, OO – Government Office, OF – Financial, OA – Academic, OR – Recreation, OE – Enterprise, OP – Private, OC – Community, OM – Mid Government, ON – NGO, OT - Other).
एउटै कित्तामा एक भन्दा बढी रोक्का भएकोमा एकै पटक कसरी फुकुवा गर्न विद्धुतिय अभिलेख संसोधनमा गइ फुकुवा गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको छ ।